Povolení ke kácení

Nová vyhláška o kácení dřevin z roku 2014 umožňuje kácení ovocných dřevin (jakéhokoliv průměru) a stromů do 80 cm obvodu (ve 130 cm od země) v zahradách bez povolení. Citace z vyhlášky zde:

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin3),
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Pokud tedy jste vlastníkem zahrady, na které stojí ovocný strom nebo strom do 80cm průměru, nemusíte vůbec nikoho žádat o povolení k pokácení a strom lze rovnou pokácet.

Pokud stojí na vašem pozemku neovocný strom s průměrem větším než 80cm (ve výšce 130cm od země), je třeba si zažádat o povolení ke kácení na odboru životního prostředí místně příslušného obecního/městského úřadu. Jedná-li se o malou obec, vezměte žádost starostovi a on už ji vyřídí nebo předá odpovědné osobě.

Povolení se většinou vydává bez větších problémů, pokud strom ohrožuje zdraví či majetek. Pokud je strom zdravý a nic neohrožuje, povolení zřejmě nezískáte. Pokud situace není akutní, vydává se povolení ke kácení často až na období vegetačního klidu, to je obvykle od 1.11. do 31.3. (ale může být už od 1.10.).

Ukázka žádosti o povolení k pokácení stromu zde ke stažení.

Kompletní znění vyhlášky k náhledu zde.